Farhang Sharif Parviz Yahaghi

Parviz Yahaghi, Farhang Sharif

Duration : 4.19
Channel : 1369mehran
Viewer : 2.915

Shur: Chaharmezrab

Duration : 6.06
Channel : Parviz Yahaghi - Topic
Viewer : 193

Farhang Sharif فرهنگ شریف

Duration : 27.22
Channel : Ehsan Tavakkol
Viewer : 69.490

Dashti: Zarbi

Duration : 5.17
Channel : Parviz Yahaghi (violin), Farhang Sharif (tar), Jahangir Malek (tonbak) - Topic
Viewer : 83

Afshari: Chahrmezrab

Duration : 7.45
Channel : Parviz Yahaghi (violin), Farhang Sharif (tar), Jahangir Malek (tonbak) - Topic
Viewer : 110

Farhang Sharief

Duration : 9.56
Channel : Hfarmanesh
Viewer : 168.870

Farhang Sharif Face

Duration : 5.43
Channel : Parviz Ghiassian
Viewer : 5.256

Segah: Chahrmezrab

Duration : 5.07
Channel : Parviz Yahaghi (violin), Farhang Sharif (tar), Jahangir Malek (tonbak) - Topic
Viewer : 154

Segah: Avaz-e Mokhalef

Duration : 0.27
Channel : Parviz Yahaghi (violin), Farhang Sharif (tar), Jahangir Malek (tonbak) - Topic
Viewer : 63

Dashti: Chahrmezrab

Duration : 8.59
Channel : Parviz Yahaghi (violin), Farhang Sharif (tar), Jahangir Malek (tonbak) - Topic
Viewer : 133